top of page

Regler vid ridning

Vid ridning eller annan träning till häst på anläggningen gäller följande regler:

 • Ingång till ridhuset sker via den lilla porten på baksidan för gästande ekipage.

 • Ring på ringklockan och invänta svar innan du går in.

 • Hjälm ska alltid bäras vid ridning.

 • Ryttare får ej bära hörlurar etc som begränsar förmågan att höra vad som kommuniceras.

 • Klädsel och utrustning ska i första hand ordnas utanför manegen.

 • Vid ridning i båda varv möts ekipagen till höger. Vid fler än fyra ekipage ska samtliga rida i samma varv.

 • Skritt rids innanför fyrkantspåret.

 • Ekipage på volten lämnar företräde för dem på fyrkantspåret.

 • Halt görs i mitten av en volt.

 • Ekipage får ej rida i bredd.

 • Hoppning får endast ske på fastställda tider, alternativt med enstaka hinder om det ej inkräktar på övriga ekipages möjligheter att rida/träna.

 • Efter avslutat ridpass, meddela övriga ekipage när du tänker leda ut hästen.

 • Anläggnings/medlemsavgift ska vara betald innan anläggningen nyttjas.

     

bottom of page