top of page

Arbetsdirektiv

 

Ridklubben Östjämten är en ideell förening.

Det innebär att föreningens verksamhet baseras på ideella arbetsinsatser.

 

RÖJ har ett så kallat arbetsdirektiv som beskriver vad alla behöver arbeta med i klubben.

Arbetsdirektivet beskriver en arbetsfördelning som grundar sig på att du som väljer att delta i en aktivitet, verksamhet eller nyttja klubbens resurser (tex anläggning) får både betala en avgift enligt aktuell prislista, men också bidra med ideellt arbete för att den aktuella aktiviteten/etc ska fungera.

Kraven som ställs för ideellt arbete är lika för alla som väljer att delta. Om du behöver så kan du förhandla om vilken ideell insats du vill göra för att det ska passa dig bättre. Kontakta i så fall styrelsen via mail på kontakt@rkostjamten.se.    

 

RÖJ`S ARBETSDIREKTIV
VT-23
Senast uppdaterad 2022-12-25


Till alla medlemmar: 

-Välkommen till Ridklubben Östjämten-

I Ridklubben Östjämten finns det möjligheter för alla medlemmar att delta i våra olika verksamheter eller nyttja klubbens tillgångar.

RÖJ är en ideell förening, och när du som medlem deltar i någon av RÖJs verksamheter, förväntas du också engagera dig på något sätt med ideella arbetsinsatser. Det är den grundläggande tanken med den ideella föreningens verksamhet i en väl fungerande förening. När du arbetar ideellt får du också en inblick i hur det fungerar i föreningen och du får ta del av ditt eller ditt barns hästintresse.

För att vi ska kunna hålla alla avgifter på rimliga nivåer och för att RÖJs olika verksamheter ska kunna fungera krävs att alla som deltar i verksamheterna även bidrar med ideella arbetsinsatser av olika slag. Vi har därför följande förväntningar på alla deltagande medlemmar, dvs medlemmar som deltar i föreningens olika verksamheter:

Deltagande medlem är du som: 

∙ Rider kontinuerligt på ridskolan, även på klippkort 

∙ Har löst anläggningskort 

∙ Är licensierad tävlingsryttare för RÖJ

∙ Deltar i RÖJs klubbtävlingar 

∙ Deltar i RÖJs träningar

Viktigt!! 

Som förälder till en minderårig medlem som gör något av ovanstående, är det du som ansvarar för att er familj uppfyller förväntningarna som ställs.

Alla deltagande medlemmar förväntas (räknas per familj)

-Alltid vara behjälplig så gott man kan vid verksamheter som man deltar i. - Med detta menas t.ex. att man ska hjälpa till att bygga fram/av vid tävlingar, träningar och lektioner. Enbart funktionärer eller personal hinner inte allt själva utan alla måste ändå hjälpa till. Fråga om du är osäker på vad som behövs.

 

∙Delta vid minst två säljprojekt per år. - Dessa är oerhört viktiga för föreningens ekonomi. Att delta i säljprojekt betyder att du säljer hela det lotthäfte, strumpor, tandborstar eller liknande du fått tilldelat. 
Säljprojekten är en viktig del för ridklubbens ekonomi, vi använder oss av dessa pengar för att kunna förbättra och utveckla verksamheten, för allas skull, därför är det viktigt att vi hjälps åt tillsammans.

∙Bidra med fikabröd minst två gånger per år till fikasektionen inför tävlingar etc. - Gärna med hembakat! Vi kommer att sätta upp en blänkare i stallet och på hemsidan när det finns behov för fikabakning.

∙Läsa vår hemsida och sociala medier. - Där lägger vi ut information om allt som händer i Ridklubben. 
På Facebook heter vi Ridklubben Östjämten och på Instagram heter vi ridklubbenostjamten.

∙Försöka delta på de möten som arrangeras. - Det är jätteviktigt för föreningen att du deltar och för fram dina åsikter och önskemål samt tar del av den information som lämnas ut vid dessa tillfällen. 

 

Du som är licensierad ryttare för RÖJ eller om du tävlar på RÖJs klubbtävlingar förväntas DESSUTOM: 

∙Ställa upp som funktionär på en tävling per år. - Minst ett heldags arbete vid en Lokal/Regional tävling, eller en heldag på klubbtävling. Det går även att be någon annan göra din arbetsinsats, t.ex. en förälder. Det finns många uppgifter på en tävlingsdag; parkeringsvakt, banpersonal, fikaförsäljning etc. Prata med någon i tävlingssektionen så ser de till att du känner dig trygg med den arbetsuppgift du tar på dig och du kommer att få all hjälp du behöver så du vet vad du ska göra och hur du ska göra det. 

 

Om du inte har möjlighet att själv närvara på anläggningen, så kan du ändå tillföra något. Det finns alla möjligheter för dig att själv välja vad du vill bidra med - huvudsaken är att du bidrar med något! Varje krona som kommer in, eller som vi kan spara, kommer till nytta i klubben! Kontakta styrelsen så skräddarsyr vi Dina arbetsinsatser efter Dina förutsättningar!

 

Mer information:

För dig som har löst anläggningskort:
Har man löst ett anläggningskort så gäller ordinarie arbetsdirektiv, vi ser gärna att du hjälper till i den mån du kan med underhåll av ridhus och ridbana - vid behov (vi sammankallar till fixardagar).
Om man får förhinder eller inte kan deltaga så hör man av sig till ansvarig sammankallare och kommer med förslag på annat man kan hjälpa till med.

Du ska dessutom ställa upp som funktionär på en tävling per år. - Minst ett heldagsarbete vid en Lokal/Regional tävling (och klubbtävling vid behov).


Du som har löst anläggningskort och ska besöka anläggningen använder den lilla porten på baksidan när du/ni ska gå in i ridhuset. Ni får alltså inte gå genom stallet, detta gäller alla besökande ekipage.

Man får inte heller duscha sin häst i stallet eller använda RÖJ´s tvättmaskin. Detta för att minska smittspridning.

För dig som är boende/halvfodervärd:
Ordinarie arbetsdirektiv gäller men vi ser även att du ska delta i de fixar och städdagar som anordnas, både utvändigt och inne. Exempel på detta kan vara att städa i allrum och stall, röja kring hagar m.m.
Alla kan bidra med något, har du inte möjlighet att vara med under dagen så kanske du kan göra något en annan dag eller bidra med verktyg så som röjsåg, krattor eller annat som är bra att ha.

 

Om arbetsdirektiven inte följs: 

Det är alltid tråkigt att prata om vad som händer om man inte följer uppsatta regler, men som i alla andra sammanhang blir det även här vissa följder om man inte gör det. De som inte uppfyller de ställda förväntningarna under året, riskerar att nästa år; 

∙ inte få delta i ridskolans verksamhet 

∙ inte få lösa anläggningskort 

∙ inte få teckna tävlingslicens för RÖJ 

∙ inte få delta i RÖJs träningar 

∙ inte få delta i RÖJs tävlingar 


Styrelse och tävlingssektion kommer att följa upp det ideella arbetet under året och en dialog kommer att föras med deltagande medlemmar som inte uppfyllt förväntningarna innan möjligheterna begränsas inför kommande år. Om någon inte uppfyllt förväntningarna under året hoppas vi kunna komma fram till en lösning under kommande år där man kan kompensera för det som missats. Ingen av oss vill förvägra någon klubbens förmåner, men det vore orättvist mot alla andra att inte ställa samma krav på alla medlemmar som väljer att delta i klubbens verksamheter. Dessa förväntningar har uppstått ur ett behov av att tydliggöra vad som förväntas av alla deltagande medlemmar och för att det ideella arbetet ska bli mer rättvist fördelat och de är baserade på det arbete som behöver utföras i föreningen. Det är Vi medlemmar tillsammans som skapar Vår förening, dess förutsättningar och möjligheter – tillsammans kan Vi åstadkomma vad som helst!

Med vänlig hälsningar, styrelsen i Ridklubben Östjämten.

bottom of page