top of page

Medlemspolicys

I Ridklubben Östjämten har vi ett antal fastställda policys och direktiv som styr oss medlemmar. 

I Ridklubben Östjämten:

• Är det hästen som är det gemensamma intresset

• Hjälper alla till efter förmåga för att uppnå de mål vi gemensamt sätter upp inom föreningen.

• Är det viktigt att trivseln är i centrum och att alla känner sig välkomna och delaktiga. • Är vi alltid vara medveten om att vi representerar föreningen och är klubbens reklampelare.

• Följer vi RÖJs klubbidé, värdegrund, mål och vision

• Följer vi RÖJs alkohol- och drogpolicy

• Följer vi RÖJs kommunikationspolicy

• Arbetar vi efter RÖJs arbetsdirektiv för medlemmar

Mot/med varandra tänker vi på att:

• Vi respekterar varandra oavsett vilken inriktning och vilka mål vi har i vårt hästintresse och vi respekterar varandras olikheter.

• Vara goda kamrater och stötta varandra i vårt gemensamma hästintresse.

• Stöttar varandra i vår utveckling med våra hästar.

• Alltid uppträda korrekt och det gäller även hur man uttrycker sig på sociala medier. • Inte fotografera/filma varandra utan att vi blivit ombedda att göra detta.

När vi hanterar våra hästar tänker vi på att:

• Visa gott omdöme vid hantering av hästen och ha en god hästhållning.

• Ha en attityd som sätter hästens välbefinnande i centrum.

På vår anläggning i Ammer tänker vi på att:

• Anläggningen ska vara tillgänglig för alla.

• Följa anläggningens regler (se hemsidan)

• Betala anläggningsavgifter

• Hjälpas åt att ta hand om vår anläggning både med daglig skötsel och underhåll/reparationer.

I tävlingssammanhang tänker vi på att:

• Vi gläds med varandra i framgång och stöttar varandra i motgång.

• Vi tar god hand om våra hästar/ponnyer oavsett tävlingsresultat.

• Vi uppträder på ett trevligt sätt mot personal och andra ryttare på tävlingsplatser.

• Våra föräldrar och andra medhjälpare uppträder lika trevligt som vi gör i tävlingssammanhang.

• Att hästen är i tävlingsmässigt skick och tränad för aktuell tävling.

• Följa TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av tävlingsledning.

• Att medlemsavgiften samt övriga avgifter är betalda före lösandet av tävlingslicens.

• Genom att lösa tävlingslicens accepterar jag och min målsman att följa ovanstående direktiv samt att genomföra mina ideella arbetsinsatser minst i enlighet med arbetsdirektivet för medlem och tävlingsryttare.

 

Medlem som bryter mot denna policy är inte berättigad att fortsättningsvis delta i klubbens verksamhet, nyttja klubbens resurser eller lösa tävlingslicens för RÖJ.

Varmt Välkommen till Ridklubben Östjämten!

bottom of page