top of page

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy Ridklubben Östjämtens följer Svenska Ridsportförbundets policy och riktlinjer för alkohol och droger

 

Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande,

t ex användandet av droger”. Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid Riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för ridsportens ställning i alkohol och drogfrågor. Nedanstående riktlinjer och handlingsplan behandlar ridsportförbundets ställning till alkohol och droger.

 

RÖJ och SvRF ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

 

Alkohol och drogfrågorna är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens och drogernas skadeverkningar. Alkohol och drogfrågor är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

Vad innebär detta?

• Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktivitet i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

• Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerandeidrottsförening/förbund ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

• Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontrollvid entréer för att förhindra medhavda alkoholdrycker. www.ridsport.se

• Att idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker. Att verka för att försäljare av alkoholdrycker och så kallad folköl vid idrottsevenemang har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att förhindra överkonsumtion och att det kommer minderåriga till del.

• Att idrottsföreningar och förbundet uppmärksammar gällandelagstiftning avseende marknadsföring av alkohol och droger.

• Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och så kallade lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet.

• Att idrottsföreningar och förbundet centralt i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

• Att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbundet centralt eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag/sammanträden, representation etc är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter. Ridsportförbundets policy är att vid representation/officiella uppdrag kunna servera öl och vin endast i samband med måltid. Spritdrycker skall inte serveras.

• Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

 

* Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

bottom of page