top of page

Grönt kort & tävlingsregler

TR -Tävlingsreglementet

För tävling med häst inom ridsportförbundets olika discipliner finns ett regelverk som kallas tävlingsreglementet, eller TR i dagligt tal. Där står allt man behöver veta för att kunna delta i tävlingar. Det är viktigt att man känner till TR för där står bland annat om vilken utrustning till hästen som är tillåten och mycket mera. Kommer du på en tävlingsplats och grovt bryter mot dessa regler riskerar du att få startförbud eller böter. Därför är det viktigt att du har koll på TR om du vill tävla. Du lär dig mer om TR på våra kurser i Grönt kort. 

Grönt kort

För att få tävla lokal tävling eller högre måste du ha Grönt kort.

För dig som är under 12 år eller yngre gäller särskilda regler. Du kan läsa mer om reglerna för Grönt kort på ridsportförbundets hemsida, klicka              . 

Ridklubben arrangerar vid intresse kurs för dig som behöver ta Grönt kort. Om behovet finns kan vi även ordna fler kurser under året. Anmäl ditt intresse till kontakt@rkostjamten.se

Licens för häst & ryttare.

För att kunna tävla på lokal nivå eller högre krävs licens på både häst och ryttare. Mer om detta kan du läsa               på Ridsportförbundets hemsida.

TDB

För att hitta info om tävlingar och för att anmäla sig till dem använder man Ridsportförbundets portal TDB som är en förkortning av Tävlingsdatabasen.

Klicka               för att komma till TDB.

 

Klubbtävlingar

 

Regler: 

Våra klubbtävlingar arrangeras så att både nya ryttare och hästar ska kunna börja tävla på ett tryggt sätt i vår hemmamiljö på ridklubben. Vi försöker alltid ha nybörjarklasser vid varje klubbtävling där man får mycket stöd under sin ritt tills man känner sig trygg att starta i högre klasser och på sikt kunna förbereda sig för lokala eller högre tävlingar. 

För att delta i våra klubbtävlingar måste du vara medlem i RÖJ.

Du behöver inte ha licens för varken häst eller ryttare och du behöver inte ha tagit grönt kort. Men det är viktigt att du känner till regler för tävlingar (TR) och att du känner till hur man praktiskt hanterar sin häst vid en tävlingsplats och hur en tävling går till.

Om du funderar på att anmäla dig till klubbtävling men känner dig osäker på hur det går till så kontakta Ridklubbens personal så får du stöd av dem. De kan tex. hjälpa dig med en mentor på dina första klubbtävlingar så att du känner dig trygg med hur man går till väga.

              KLUBB,-RIDSKOLE,- och ALLROUNDMÄSTARE

KLUBBMÄSTARE

Under höstens klubbtävling går även klubbmästerskapet för ponny och häst i dressyr samt hoppning. I hoppning för ponny går det i LC respektive 100 cm för häst, i dressyr för ponny går det i LB:1 respektive LB:2 för häst. För att kunna bli klubbmästare gäller det att du löst medlemskap för klubben föregående år samt nuvarande år.

RIDSKOLEMÄSTARE

Under höstens klubbtävling går ridskolemästerskapet för ponny och häst i dressyr samt hoppning. I hoppning går i 50 cm för både ponny och häst, i dressyr går det i LC:1 för både ponny och häst. För att kunna bli ridskolemästare krävs att du ridit kontinuerligt under terminen.

 

ALLROUNDMÄSTARE

Allroundmästare är ett ekipage (samma häst och ryttare i båda grenarna) som presterat bra både i hoppning och dressyr. Allroundmästerskapet gäller både för ridskoleekipgen samt privatryttarna på både häst och ponny, totalt 4 allroundmästare.

Privata ryttare

Dressyrprocenten räknas om till poäng genom att alla ryttare startar på 100 poäng. Dressyrprocenten dras av dessa 100 poäng. Denna poängsumma tas med till hoppningen där tiden och fel görs om. Vid felfri grundomgång ges möjlighet till tidspoäng. Tidspoäng ges för var fjärde sekund man är inom maxtiden i fas 2. Denna summa dras sedan av på poängen från dressyren. Vid 4 fel eller mer i andra fasen stannar slutpoängen på poängen från dressyren. Vid fel i grundomgången adderas dessa fel på poängen från dressyren.

Vid 2 eller flera ryttare på samma totala slutpoäng är det i första hand antal fel i andra fasen och skulle även dessa vara lika är det tiden i andra fasen från hoppningen som avgör placering.

Ex ryttare 1:

62% i dressyren ger 38 poäng som tas med till hoppningen.

Felfri genom båda faserna med en tid i fas två på 42 sekunder med en maxtid på 50 sekunder ger en differens på 8 sekunder som ger 2 tidspoäng som dras av från den poängsumma man har från dressyren.

Ryttaren slutar alltså på 36 poäng.

 

Ex ryttare 2:

64% i dressyren ger 36 poäng som tas med till hoppningen.

Felfri fas ett, 4 fel i fas 2 med en tid på 40 sekunder ger inga tidspoäng och summan slutar på poängen från dressyren.

Ryttaren slutar alltså på 36 poäng.

 

Ex ryttare 3:

72% i dressyren ger 28 poäng som tas med till hoppningen.

12 fel i första fasen ger 12 poäng som adderas till den summan man har från hoppningen.

Ryttaren slutar alltså på 40 poäng

Resultatlista:

 

Ryttare 1 med 36 poäng med 0 fel

Ryttare 2 med 36 poäng med 4 fel

Ryttare 3 med 40 poäng

Ridskoleryttare

Poängräkningen går till på följande sätt:

Alla ryttare startar på 100 poäng där dressyrprocenten sedan dras av. De poängen man nu har följer med till hoppningen där antal fel läggs på. Längst antal poäng efter båda grenarna vinner. Vid två eller fler ryttare med samma poäng är tiden i omhoppningen avgörande.

 

Ex ryttare 1:

 

Startar på 100 poäng, rider dressyrprogramet på 63%, detta gör att man får 37 poäng. I hoppklassen rider ryttaren på 4 fel vilket medför att man slutar på 41 poäng.

 

Ex ryttare 2:

 

Startar på 100 poäng, rider dressyrprogramet på 57%, detta gör att man får 43 poäng. I hoppklassen rider ryttaren på 0 fel vilket medför att man slutar på 43 poäng.

 

Ex ryttare 3:

 

Startar på 100 poäng, rider dressyrprogramet på 68%, detta gör att man får 32 poäng. I hoppklassen rider ryttaren på 4 fel vilket medför att man slutar på 36 poäng

 

 

Resultatlistan blir då följande:

Ryttare 3 med 36 poäng

Ryttare 1 med 41 poäng

Ryttare 2 med 43 poäng

 

  

 

Frågor? Undrar du över något?

Maila till: kontakt@rkostjamten.se

bottom of page