top of page

Anläggningsregler

Uteboxar ridhus drönare.JPG

Vid användning av anläggningen gäller allmänt:

Anläggningshyra skall alltid betalas av ryttare/hästförare som använder anläggningen, se aktuell prislista för vidare info.

Till anläggningen räknas ridhusmanege, ridpaddock, samt hindermaterial.

För att ha ett anläggningskort (utöver dagkort) måste du vara medlem i klubben och du måste delta i det ideella arbetet enligt arbetsdirektivet. För att skaffa anläggningskort ska du betala in summan till bg 605-5768, innan anläggningen nyttjas, dock senast 31 januari, ange ryttare eller häst/hästar. Se mer info i fliken Priser på hemsidan.

Använda ridhuset/anläggningen

Vi strävar efter att vår anläggning ska vara så säker som möjligt och vi har därför fastställda regler/rutiner för att använda den.  För ridregler se "Regler vid ridning".

Du måste kontrollera att anläggningen inte är bokad, detta ser du på hemsidan i aktivitetskalendern. Besökande ekipage ska använda den lilla porten på baksidan av ridhuset. Besökande ekipage får inte gå igenom spilt- eller boxstallet pga. smittorisker.

Kom ihåg att du alltid måste städa efter dig! Mocka efter din häst både i ridhus, i ridpaddock och på parkeringen. Se även till att ställa tillbaka använd utrustning och släcka lyset.

Obokad tid

Om du rider på anläggningen på obokad tid betalar du för ett anläggningskort, antingen ett dagkort eller ett längre periodkort. Du behöver då inte boka tid för att rida, men du måste hela tiden tänka dig för när du använder anläggningen så att fler ekipage får plats och kan träna det de vill. T.ex. får du inte bygga fram fler hinder och övrigt material än att andra ekipage också får plats och kan träna det de vill. Om du har anläggningskort för häst måste alla ryttare på hästen vara medlemmar i RÖJ, annars måste de betala dagkort.

Instruerad ridning ej får ske på obokad tid, dock får enskilda ekipage (max 2) låta sig instrueras förutsatt att det ej hindrar fler att rida samtidigt. Om fler än 2 ekipage vill låta sig instrueras samtidigt ska detta ske på enskilt bokad tid. Organiserad ridning (planerad ridning fler än 2 ekipage) får aldrig ske utanför RÖJs verksamhet, s.k. "svarta" träningar får ej förekomma utan träningar ska arrangeras genom Ridklubben. Alternativet är att boka anläggningen för enskilt bruk.

I aktivitetskalendern finns tider avsatta för hoppning. Då får det byggas fram i hela ridhuset men man får samsas och alla får hjälpas åt att bygga av och på. Finns önskemål om löshoppning kan detta bokas in på lördagar utan extra kostnad förutom anläggningskort. Självklart får man samsas med alla som rider.

Bokad tid 

Bokning ska ske på via mail: kontakt@rkostjamten.se  

Behöver du använda någon del av anläggningen för enskilt bruk måste du boka detta först. Detta kostar extra även om du har anläggningskort. Se aktuell prislista för vidare info.

Ledord för anläggningen: -tillgänglig för alla -rökfri -alkohol- och drogfri. Tänk på att det finns en smittorisk med att vistas på olika anläggningar.

bottom of page