top of page

Anläggningskort -priser

Till anläggningen räknas ridhus, paddock och hindermaterial. Anläggningskort ska betalas till bg 605-5768, innan anläggningen nyttjas, dock senast 31 januari vid helår eller halvår jan- jun. 31 juli vid juli- dec. Kom ihåg att ange ryttare eller häst/hästar.

Medlemskap i RÖJ krävs (ej för dagavgift).

Hästs anläggningskort får endast nyttjas av medlemmar i RÖJ.
Anläggningskort utöver dagavgift omfattas av RÖJ´s arbetsdirektiv


                                                                                                    Helår                      Halvår

                                                                                                    jan-dec                    jan-juni eller

                                                                                                                                     juli-dec

 

Ryttare/hästförare                                                                   1 500 kr                    900 kr

 

Familjekort (till familj räknas alla som är skrivna                  2 000 kr                    1 200 kr           på samma adress, samt egna barn oavsett

adress till det år de fyller 19 år)

 

Häst, första häst                                                                       1 500 kr                   900 kr
Endast medlemmar i RÖJ får rida på

hästs anläggningskort

 

Ytterligare häst i familj                                                           500 kr                      400 kr

(till familj räknas häst som ägs av familjemedlemmar

som är skrivna på samma adress, samt egna barn

oavsett adress, till och med det år de fyller 19 år)

 

Dagavgift medlem 200 kr (per ekipage), icke medlem 300 kr (per ekipage).

Dagavgift vid träningar, medlem 70 kr (per ekipage), icke medlem 170 kr (per ekipage).

OBS! Dagavgiften betalas via Swish på plats, QR-kod/nummer finns uppsatt vid portarna till ridhuset.

bottom of page