top of page

Anläggningskort -priser

Till anläggningen räknas ridhus, paddock och hindermaterial. Anläggningskort ska betalas till bg 605-5768, innan anläggningen nyttjas, dock senast 31 januari vid helår eller halvår jan- jun. 31 juli vid juli- dec. Kom ihåg att ange ryttare eller häst/hästar.

Medlemskap i RÖJ krävs (ej för dagavgift).

Hästs anläggningskort får endast nyttjas av medlemmar i RÖJ.
Anläggningskort utöver dagavgift omfattas av RÖJ´s arbetsdirektiv


                                                                                                    Helår                      Halvår

                                                                                                    jan-dec                    jan-juni eller

                                                                                                                                     juli-dec

 

Ryttare/hästförare                                                                   1 200 kr                    700 kr

 

Familjekort (till familj räknas alla som är skrivna                  1 500 kr                     800 kr           på samma adress, samt egna barn oavsett

adress till det år de fyller 19 år)

 

Häst, första häst                                                                       1 200 kr                   700 kr
Endast medlemmar i RÖJ får rida på

hästs anläggningskort

 

Ytterligare häst i familj                                                           300 kr                      200 kr

(till familj räknas häst som ägs av familjemedlemmar

som är skrivna på samma adress, samt egna barn

oavsett adress, till och med det år de fyller 19 år)

 

Dagavgift medlem 150 kr (per ekipage), icke medlem 250 kr (per ekipage).

Dagavgift vid träningar, medlem 50 kr (per ekipage).

OBS! Dagavgiften betalas via Swish på plats, QR-kod/nummer finns uppsatt vid portarna till ridhuset.

halens.png
kalarne-entr-ab-2.jpg
reaxcer.jpg
Norra skog.png
Fortum.png
hans-ekman-2.jpg
fredriks-maskin--entreprenad-ab_sec095215_90x55_v21024_1.jpg
Staffan Borglund Logo.jpg
RH_logo_rgb.jpg
bottom of page